Old Temple in Ayudhya

Wat Chai Wattanaram Temple, Ayudhya

Wat Chai Wattanaram Temple, Ayudhya

[View full size]
Pagoda in Wat Chai Wattanaram Temple, Ayudhyaold temple in ayudhya